Tin tức

Cây kim ngân bị thối rễ, bỏ 3 tép tỏi vào đất là hết ngay

Cây kim ngân bị thối rễ, bỏ 3 tép tỏi vào đất là hết ngay

Trích nguồn: VietBonsai
Danh mục: Tin tức

Phạm Quốc Thể

Hội viên hội sinh vật cảnh Việt Nam
Back to top button