Cây cảnh đẹp

Cây Đề – Báu vật của làng Hải Lạng

Cây Đề – Báu vật của làng Hải Lạng

Trích nguồn: VietBonsai
Danh mục: Cây cảnh đẹp

Phạm Quốc Thể

Hội viên hội sinh vật cảnh Việt Nam
Back to top button